Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Ekonomi Haberleri

Gelir Vergisi kesilen işçilerin hangi yolla kıdem tazminatı vergi iadesi alacağı büyük merak konusu taşıyor. Futbol kulüpleri ve organizasyonunda görevli tüzel kişilerin Katma Değer Vergisi'yle Gelir Vergisi'nden muaf tutulduğu bilinirken, işçilerin bu hakkı nasıl karşılayacağı, ne yapması gerektiği, kıdem tazminatı alma şartları bir hayli önem arz ediyor. Peki kıdem tazminatı vergi iadesi nasıl alınır? Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?

Kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır vatandaşlar öğrenmek istiyor. Kıdem tazminatı vergi iadesi nasıl alınır sorusunun yanıtı belli oldu. Kıdem tazminatında gelir vergisi ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Vatandaşlar bunun üzerine kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kıdem ve ihbar tazminatına dair detayları araştırmaya başladı. 

 

KIDEM TAZMİNATINA VERGİ İADESİ!

Gelir Vergisi Kanunu'na ilişkin bazı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan değişiklikle birlikte kıdem tazminatından Gelir Vergisi kesilen işçiler mahkemeye gitmezse vergi kesintisini iade alabilecekler. Futbol kulüpleri ve organizasyonunda görevli tüzel kişiler de Katma Değer Vergisi'yle Gelir Vergisi'nden muaf tutulacak.

“GEÇİCİ MADDE 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

 

İADE KİMLERİ KAPSIYOR?

Yapılan değişiklikle birlikte kıdem tazminatından Gelir Vergisi kesilen işçiler mahkemeye gitmezse vergi kesintisini iade alabilecekler. Futbol kulüpleri ve organizasyonunda görevli tüzel kişiler de Katma Değer Vergisi'yle Gelir Vergisi'nden muaf tutulacak.