Önceliğimiz mali disiplin

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ekonomi yönetiminin yeni dönem politikasını açıkladı. Merkez Bankası’nın hiç olmadığı kadar etkin olacağını söyleyen Albayrak,”Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz” dedi.

Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Politikalarının, bütçe disiplinini, tek haneli enflasyonu ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde şekilleneceğini belirten Bakan Albayrak, uluslararası finansal piyasalardaki tüm aktörler ve paydaşlarla beraber, işbirliği içinde çalışarak, Türkiye'ye dış kaynak giriş miktarını ve kaynak çeşitliliğini artıracaklarını söyledi. 

HERKESE İŞ DÜŞÜYOR 
Berat Albayrak, ekonominin tüm kesimlerinin, paydaşlarının kendi katkılarını içinde görecekleri, yapısal dönüşümleri sağlayacak, bütüncül bir yaklaşımı ve güçlü bir makroekonomik perspektifi olan OVP'yi açıklayacaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “faizlerin seçim sonrasında düşeceği”ne ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Albayrak, şöyle konuştu: 

Enflasyon düşecek
“Cumhurbaşkanımız, sadece ekonomide değil, ülke meselelerini ilgilendiren her konuda elini taşın altına koyan, sorumluluk alan bir liderdir. Bu millete, büyük ve güçlü Türkiye idealini sunmuş ve bu uğurda gece gündüz demeden çalışmaktadır. Bizim bu dönemde temel önceliğimiz enflasyonun düşürülmesi olacaktır. Tüm kurumlarımızla, özel sektörümüzle, tüm yatırımcı ve paydaşlarımızla eşgüdüm ve çok sağlam bir koordinasyonla çalışacağız. Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız. Enflasyonla mücadelede tüm yük para politikası üzerinde kalmayacak. Yeni dönemde hem para politikası ve maliye politikası arasındaki koordinasyon süreklilik arz edecek hem de fiyat istikrarına risk oluşturan yapısal unsurlara ilişkin kapsamlı bir eylem planı hayata geçirilecek.” 

Yatırımcıların ilgisi daha da artacak

Reel sektör firmalarından finansal kuruluşlara tüm kesimlerin koordinasyon içinde hareket etmesiyle, ülkenin sağlam temellere dayalı sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme ortaya koyacağını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti: “Yeni sistem ve etkin koordinasyon amaçlı yeniden yapılandırılan ekonomi yönetimiyle ekonomi politikalarımızı kararlılıkla ve tutarlı bir şekilde uygulayarak makroekonomik hedeflere ulaşılacaktır. Yeni dönemde ekonomi politikalarının uyumu en üst düzeyde olacak, alınan kararlar hızla hayata geçirilecektir. Gerek firmalarımızın gerekse finans sektörümüzün koordinasyonuyla bu süreçte yerli ve yabancı yatırımcıların ekonomimize ilgisinin daha da artacağını göreceğiz.” 

TAVİZ YOK!

Mali disiplinden taviz vermeyeceklerinin altını çizen Berat Albayrak, etkin ve verimli yatırımları önceliklendirecek, maliyetlerin bütçeye uyumunu sağlayacak yapısal dönüşümleri hayata geçireceklerini bildirdi.

Büyüme devam edecek
Albayrak, OVP dönemi boyunca ve sonrasında mali disiplinden taviz vermeden, bütçe dengesinin OVP hedefleri doğrultusunda gerçekleşmesini temin edecek şekilde etkin maliye politikaları uygulayacaklarını söyledi. Ekonominin 2016 yılındaki yavaşlamayı takiben destekleyici politikaların etkisiyle 2017 yılında önemli bir toparlanma sürecine girdiğini anlatan Bakan Albayrak, bu süreçte iktisadi faaliyet istikrarlı bir büyüme politikasına yönlendirilirken, hızlı kredi büyümelerinin göründüğünü aktardı.

Merkez Bankası kararlı olacak 

Bakan Albayrak, Merkez Bankası'nın bağımsız bir kurum olarak, ekonominin gerçekleri ve piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacağını vurguladı. Albayrak, “Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez” diye konuştu. 

'Destekçisi olacağız'
Fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadelede özellikle yapısal kanallardaki tıkanıklıkları açarak ve politika eşgüdümünü güçlendirerek Merkez Bankası'nın hareket alanını genişleteceklerini vurgulayan Berat Albayrak, “Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak.  Yeni dönemde Merkez Bankası'nın hedefler doğrultusunda daha öngörülebilir, sade ve kararlı bir para politikası uygulamasının destekçisi olacağız” diye konuştu. 

Denge kuracağız

Ekonominin, bu yılın başından itibaren istikrarlı ve sürdürülebilir bir zemine oturma yolunda ilerlediğine dikkati çeken Albayrak, “Önümüzdeki dönemde makro politikaların, enflasyon ve cari dengede iyileşmeye yönelik olarak 'ekonomide dengelenme' önceliğiyle kurgulanacağının altını önemle çizmek isterim” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, ülkedeki şirketlerin toplam borçlarının gayrisafi milli hasılaya oranının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında makul ve sürdürülebilir seviyede olduğunu dile getirdi.

İSTİKRAR SÜRECEK

Albayrak, görevi devraldığı gün yaptığı güçlü para politikası vurgusuna ilişkin, “Güçlü para politikası derken, fiyat istikrarı temel hedefi doğrultusunda şekillenen politikaları kastediyoruz. Türkiye'de daha öngörülebilir ve istikrarlı bir makroekonomik görünüm düşük enflasyon oranlarına ulaşılarak inşa edilebileceği açık” dedi.