Sanayi destekle büyüdü

Ekonomi Haberleri

Son yıllarda artan devlet destekleriyle organize sanayi bölgelerinin gelişimi hızlandı. OSB’lere sağlanan 5 milyar liralık kredi ve ücretsiz arsa sanayicilere cansuyu oldu.

Sanayinin, Türkiye'nin tüm bölgelerinde yaygınlaştırılması ve üretim verimliliğinin sağlanması amacıyla kurulan organize sanayi bölgelerinin (OSB) gelişimi son yıllarda artan devlet destekleriyle hız kazandı. Bugün itibarıyla sayısı 308'e ulaşan OSB'lerin gerek sayılarının artması gerekse istihdama katkı sağlamaları amacıyla son yıllarda önemli düzenlemelere gidildi. 

5 MİLYAR TL’LİK FİNANSMAN 

2003-2017 döneminde yıllık ortalama 8 OSB projesi hayata geçirildi. Tamamlanan projeler için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2018 fiyatlarıyla toplam 5 milyar lira kredi kullandırıldı. OSB'lerin altyapı yatırımlarıyla küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin tüm alımların katma değer vergisinden (KDV) istisna tutulmasına ilişkin KDV genel uygulama yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. 

BEDELSİZ ARSA TAHSİSİ 

OSB'ler için önem taşıyan istihdam oluşturulması şartıyla bedelsiz arsa tahsisi süreci başlatıldı. Bu doğrultuda, OSB mülkiyetindeki parsellerin gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin düzenlemeler de hayata geçirildi. Buna göre, bakanlık kredisi kullanan OSB'lerin mülkiyetinde bulunan tahsis edilmemiş parsellerin en az 10 kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere, bedeli bakanlıkça OSB'ye verilen kredilerden mahsup edilmek üzere, tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilmesinin önü açıldı.

Okul açma İmkanı

Sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak eğitim öğretim anlamında da OSB yönetimlerine önemli imkanlar sağlandı. Bu kapsamda, 2012'de hayata geçirilen düzenlemeyle, OSB yönetimlerine bölgelerinde meslek okulu açma imkanı getirildi. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenci başına verdiği desteklerden yararlanma olanağı tanındı. 

BAŞARILILARA YURTDIŞI İMKANI 

OSB Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle finansal kiralama şirketlerinin OSB'de yer edinmeleri sağlanarak sanayicilerin arsa ve fabrika için harcayacağı parayı makine ve teçhizat yatırımlarına yönlendirebilmelerine imkan sağlanmış oldu. Bunlarla beraber Üretim Reform Paketi hedefleri doğrultusunda ise Türkiye'de başarılı olan OSB'lerin yurtdışında da OSB kurabilmelerine olanak tanındı.