FOTO GALERİ

Hemen kontrol edin... Hizmet dökümünüzde bu harfler varsa emekli olamazsınız!

 • 1
 • 22
https://cdngunes.turkmedya.com.tr/Documents/Gunes/images/
Tüm çalışanların e-devlet üzerinden sigorta dökümlerini incelemesi gerekiyor.Eğer hizmet dökümünüzde S, Ş, K gibi harfler varsa, ciddiye alın Çünkü bu harfler emekliliği ya da sigortayı iptal ettirebilir. .

 • 2
 • 22
https://cdngunes.turkmedya.com.tr/Documents/Gunes/images/
Emekli olabilmek için çalışarak ya da kendi işini yaparak veya isteğe bağlı sigorta ile prim yatırmak zorundayız. Bu primlerin, daha doğrusu hizmetlerin dökümünü artık e-Devlet sistemi üzerinden rahatça görebiliyoruz.

 • 3
 • 22
imageUrl
Sigortamız yapılmış mı, primlerimiz ödenmiş mi, bizim adımıza mı başkası adına mı yazılmış, gerçek maaşımız bildirilmiş mi rahatça kontrol edebiliyoruz.

 • 4
 • 22
imageUrl
Bu dökümü incelerken karşınıza bazı harfler çıkabilir. İşte burada dikkatli olmanız gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde işyerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlamaktadır.

 • 5
 • 22
imageUrl
Bu tanımlar S (Sahte işyeri), Ş (Şüpheli işyeri) ve K (Kontrollü işyeri) harfleri ile kodlanmaktadır. Hizmet dökümünde gördüğünüz 'Ş' harfi, sizi sigortalı bildiren işyerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu anlamına gelir. 'Ş-Şüpheli' kodu konulan işyeri hakkında denetim süreci başlatılır.

 • 6
 • 22
imageUrl
Denetim, bu işyerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığının tespiti amacıyla yapılır.

 • 7
 • 22
imageUrl
Denetim sonuçlanıncaya kadar işyerinin 'Ş' olan kodu değiştirilmez, denetim sonucuna göre sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte işyeri) olarak değiştirilir ve bu işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal edilir.

 • 8
 • 22
imageUrl
Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu kaldırılır ve bu işyerinden yapılan hizmet bildirimleri geçerli kabul edilir.

 • 9
 • 22
imageUrl
Ancak denetim sonuçlanmadan da bu işyerinden bildirilen sigortalılar, yani hizmet dökümünde 'Ş' harfi olan sigortalılar emeklilik talebinde bulunabilir, hatta aylıkları da bağlanır.

 • 10
 • 22
imageUrl
HİZMET İPTALİ OLABİLİR

 • 11
 • 22
imageUrl
Ancak denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olması nedeniyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilir ve yersiz ödenmiş olan aylıklar geri istenir.

 • 12
 • 22
imageUrl
'Ş' harfi ile gösterilen işyerlerinden adınıza yapılan bildirimler fiili çalışmanıza dayanıyorsa, endişe edilecek bir durum yoktur

 • 13
 • 22
imageUrl


 • 14
 • 22
imageUrl


 • 15
 • 22
imageUrl


 • 16
 • 22
imageUrl


 • 17
 • 22
imageUrl


 • 18
 • 22
imageUrl


 • 19
 • 22
imageUrl


 • 20
 • 22
imageUrl


 • 21
 • 22
imageUrl


 • 22
 • 22
imageUrl