FOTO GALERİ

İşte torba yasadaki yenilikler! İkinci maaş imkanı, kısa çalışma ödeneği yeniliği

 • 1
 • 18
https://cdngunes.turkmedya.com.tr/Documents/Gunes/images/
TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

 • 2
 • 18
https://cdngunes.turkmedya.com.tr/Documents/Gunes/images/
Kanun teklifinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, afet ve acil durumlarda arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında, 112 Acil Çağrı merkezlerinde yapılan çağrılarda telefon abone ve konum bilgileri karşılanabilecek.

 • 3
 • 18
imageUrl
Afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim beldelerinin bir yıla kadar ertelenmesine Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek.

 • 4
 • 18
imageUrl
Türk Standartları Enstitüsü belirli süreli, geçici ve özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içi ve yurt dışında iş akdiyle enstitü dışından personel çalıştırabilecek.

 • 5
 • 18
imageUrl
İKİNCİ MAAŞ İMKANI 5 bin iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanması imkanı getiriliyor.

 • 6
 • 18
imageUrl
Yurt dışında yaşayan vatandaşlara Bireysel Emeklilik imkanı getiriliyor.

 • 7
 • 18
imageUrl
Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi adı İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilecek.

 • 8
 • 18
imageUrl
İşsizlik Fonu’na destek veriliyor.

 • 9
 • 18
imageUrl
Kredi Garanti Fonu’na 50 milyar TL aktarılması öngörülüyor.

 • 10
 • 18
imageUrl
Derneklere üye olma ve üyelikten çıkma konusunda bildirimin 45 güne çıkarılması ve dernek merkezinin bulunduğu dernekler birimine yapılması öngörülüyor.

 • 11
 • 18
imageUrl
Yivli silah reklamlarına ceza geliyor. İşçinin kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacak.

 • 12
 • 18
imageUrl
20 günlük çalışma süresi 8 güne indirilmekte ve daha önce eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda olanlardan ay içerisinde 9 günden 20 güne kadar çalışanların bu yükümlülüğü ortadan kaldırılıyor. Konaklama vergisi 01/04/2020 tarihinden 1/11/2020 tarihine çekiliyor.

 • 13
 • 18
imageUrl
İşçilerinin sigorta primlerinin işveren hissesi ödemesinde kullanılabilecek işveren sendikası dayanışma ve yardımlaşma fonu desteğinin azami sınırı yüzde otuza çıkarılmaktadır. Çek Kanunu’nda değişilikler yapılıyor.

 • 14
 • 18
imageUrl
Emekli aylıkları bin 500 TL’ye çıkarılıyor. Yargılamalara ilişkin süreler 30 Nisan'a kadar durduruluyor.

 • 15
 • 18
imageUrl


 • 16
 • 18
imageUrl


 • 17
 • 18
imageUrl


 • 18
 • 18
imageUrl