Yargıtaydan ihlalli otoyol geçişine ilişkin davada "arabuluculuğa gerek yok" kararı

Gündem Haberleri

| AA

Kaynak: AA

Yargıtay, ihlalli otoyol geçişine ilişkin icra takibine itirazın durdurulması istemli davanın arabuluculuğa başvurulmadığı için reddedilmesini, tüketici ilişkisinin bulunduğu uyuşmazlıklarda arabuluculuk şartının bulunmadığı gerekçesiyle bozdu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, bir sürücü, 2019'da işletmesi bir şirkette olan otoyoldan ihlalli geçiş yaptı. Bunun üzerine şirket, geçiş ücreti ve bu ücretin 4 katı tutarındaki cezanın tahsili için Bursa 19. İcra Müdürlüğü üzerinden icra takibi başlattı.

Sürücünün icra takibine itirazı üzerine takibin durdurulmasına karar verildi. Daha sonra şirket, sürücünün itirazının iptali ve takibin devamı için dava açtı.

Davaya bakan Bursa 5. Tüketici Mahkemesi, davalı sürücüye tebligat yapmaksızın, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere mahkeme kararının bozulmasına hükmetti.

Dairenin kararında, dava konusu uyuşmazlığın, açılan davanın ticari dava olarak kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin olduğu ifade edildi.

Davacının otoyolu işleten şirket, davalının ise bu yolu kullanan araç sahibi olduğuna işaret edilen kararda, taraflar arasındaki ilişkinin "tüketici ilişkisi" olduğu vurgulandı.

Tüketici ilişkisinin bulunduğu uyuşmazlıklarda arabuluculuğa gidilme zorunluluğu bulunmadığı aktarılan kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Taraflar arasındaki hukuki ilişki, tüketici ilişkisi olup, uyuşmazlık ticari dava niteliğinde olmadığından dava şartı olarak arabuluculuğa gidilmesinin bir dava şartı olmadığına, bu tür davalar ticari dava olarak kabul edilemeyeceğinden somut talepte itirazın iptali davasını zorunlu arabuluculuk dava şartına tabi olup olmadığı hususunda ayrıca bir değerlendirme yapılmasına yer olmadığına karar vermek gerekmiştir."
Etiketler : yargıtay ihlalli otoyol geçişi arabuluculuk