Sağlık Bakanlığının 2023 yılı ilk defa ve yeniden atama kurasına ilişkin detayler belli oldu

Sağlık Haberleri

| AA

Kaynak: AA

Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama yerleştirme iş ve işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlarla uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama yerleştirme iş ve işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak, kura takviminde belirtilen süreler içinde olacak. Kura yeri ve saati yine aynı internet adresinden ilan edilecek.

Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştirecek. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacak. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecek.

Halen Sağlık Bakanlığı dışında bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar ile en son bu kurum ve kuruluşlarda çalışmaktayken ayrılanlar, başvurusunu kesinleştirdikten sonra en son görev yaptıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet cetvelini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydettirecek.

Başvuracak adaylar, PBS üzerinden açılacak yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 10 tercih yapabilecek. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 23 Mart 2023 Perşembe-12 Nisan 2023 Çarşamba saat 18.00'e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamayacak. İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecek.

Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacak. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları gerçekleşecek. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

2023 YILI 65-72 YAŞ YENİDEN ATAMA KURALARININ DA ESASLARI BELİRLENDİ

Öte yandan, 2023 yılı 65-72 yaş yeniden atama kuralarının esasları da belirlendi.

Buna göre, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ilgili maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra yapılacak.

Bu kişilerin yerleştirilmeleri, sınavsız ve kura ile olacak.

Söz konusu kanun maddesine göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile ilgili Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla 72 yaşına kadar çalışabilecek.

Bu çerçevede, 65-72 yaş arasında olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış tabip ve uzman tabiplerin yeniden istihdamının sağlanmasına yönelik olarak yapılacak yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak. Kura yeri ve saati internet adresinden ilan edilecek.
Etiketler : sağlık bakanlığı atama kura